: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 18/12/2540 : :


ออ้ม
ชื่อ-นามสกุล : 
แพรวพลอย  ตันทนะเทวินทร์
ชื่อเล่น : 
ออ้ม
วันเกิด : 
18 ธ.ค. 2540
อายุ : 
16
เพศ : 
E-mail : 
faza_za@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
11110
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ดุสิตพณิช์
ที่ทำงาน : 
jeffer
งานอดิเรก :