หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดย : admin
อ่าน : 324
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 252 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซื้อของชิ้นเล็ก ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก