หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อสาร
โดย : admin
อ่าน : 243
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 19 เมษายน 2562 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสื่อสาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2562 (หยุดเรียนวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562) เริ่มเรินตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

ภาพทีมงานโสต / ข่าว webmaster