รายละเอียดยอดเงินค่าบำรุงการศึกษา

รายละเอียดยอดเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

1 moe 2 obec 4 province3 3 secondary3
5 fb science 6 fb social 7 fb thai 8 fb work
10 fb math 9 fb foreign 11 fb sports 12 fb arts
rtsp logo gsuite logo ms365rt logo

ที่อยู่

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์
ซอยประชาราษฎร์ 17 
ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
11000

ติดต่อ

E-mail : [email protected]
ติดต่อสอบ 02-527-6128
งานธุรการ ต่อ 104
งานวิชาการ ต่อ 106
กิจการนักเรียน ต่อ 108


แผนที่

แฟนเพจ

เมนูหลัก